Montáž

Montáž dvojkrídlovej brány:

 1. Podložiť pod bránu drevenné latky vo výške 5 cm.
 2. Kraj rámu brány umiestniť maximálne 11 cm od vnútorného kraja múra /stľpa/ z dôvodu neskoršieho osadenie el. pohonu
 3. Dať kridlo brány do vodováhy.
 4. Osadiť v pravo hore prvú kotvu.
 5. Následne ďalšie kotvy
 6. Krídlo brány dať do vodováhy.
 7. Uchytiť spodný pánt krídla
 8. Druhé krídlo brány priložiť.
 9. Uchytiť horný pánt krídla brány
 10. Krídlo brány priložiť k už osadenému druhému krídlu brány tak,aby stredová dorazová lišta lícovala s druhým krídlom
 11. Osadiť spodný pánt
 12. Odrezať pretrčajúce šróby
 13. Osadiť doraz na bránu