Személyi adatok kezelése

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete szerint

Adatkezelési tájékoztató természetes személyeknek a személyes adatok kezelésének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai parlament és az Európai tanács (EU) 13 -22 fejezete értelmében, valamint az Európai parlament 2016/679 rendelete (a továbbiakban “A személyes adatok védelméről szóló rendelet” vagy “GDPR - General Data Protection Regulation”) es a 19§ es a továbbiak 18/2018 törvény (A személyes adatok védelméről szóló törvény) értelmében.

A személyes adatok védelméről szóló rendelet 13-as bekezdése, illetve A személyes  adatok védelméről szóló törvény §19 értelmében a https://www.helius.sk/ üzemeltetője (tovább mint “üzemeltető”) minden esetben, amikor az adott személyről személyes információkhoz jut, köteles az alábbi információkat nyújtani:

I. Az üzemeltető elérhetőségei 

 • Megnevezése: Helius s.r.o.
 • Székhely: Helius s.r.o. Hornozoborská 44, 949 01 Nitra
 • IČO (cégjegyzék szám): 50884760
 • DIČ (adószám): 2120515540
 • IČ DPH (közösségi adószám): SK2120515540
 • Kontakt: helius@SK2120515540.sk

II. A személyes adatok megszerzésének célja

Az érintett személyes adatainak megszerzésének célja:

 1. Kapcsolatfelvétel e-mailben a kapcsolatfelvételt űrlap adatai alapján
 2. Kötelezettség mentes árajánlat kidolgozása 

III. Az érintett személyes adatainak kezelésének mértéke 

A fentiek érdekében az üzemeltető szándékosan az érintett alábbi személyes adatait dolgozza fel:

 • Név
 • Vezetéknév
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Cím

Az üzemeltető az érintett alábbi személyes adataihoz jut nem szándékosan:

 • IP cím

IV. Az adatok tárolásának ideje

Az érintett személyes adatainak feldolgozása, gyűjtése,  archiválása és biztonságos tárolása addig tart, mely feltétlenül fontos ahhoz, amely célból a személyes adatok begyűjtésre es feldolgozásra kerültek, illetve letelt a törvényi határidő, vagy az érintett személyes adatokra vonatkozó adatok feldolgozási hozzájárulásának határideje. Az érintett személy az adatok törléséről szóló kérésére minden adat visszafordíthatatlanul törölve lesz és a kapcsolódó megrendelések (ha léteznek) anonimizálva lesznek.

V. Az érintett személyes adatainak megszerzésének módja, tárolása es biztosítása 

Az érintett személy személyes adataihoz leggyakrabban közvetlenül tőle, például a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével jutunk. Ilyen esetben a személyes adatokhoz történő jutás önkéntes, és semmilyen szerződési vagy törvényi kötelezettséggel nem jár. A weboldal üzemeltetője köteles minden felhasználók által eljuttatott személyes adatainak visszavonási, törlési, javítási kérelmét feljegyezni. Az érintett személyek személyes adatainak védelmére az üzemeltető modern technikai és biztonsági mechanizmusokkal rendelkezik, melyek biztosítják a személyes adatok védelmét illetéktelen hozzáféréstől vagy másolástól, elvesztésétől vagy megsemmisítésétől, illetve egyéb más módon történő felhasználásától. Az üzemeltető nem viszi és nem is szándékozik a felhasználó személyes adatait harmadik országnak vagy külföldi szervezetnek kiszolgáltatni. 

VI. Az érintett személy jogai személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban

A Személyi adatokkal kapcsolatos rendelet és a Személyi adatokkal kapcsolatos törvény rendelkezik az érintett személy jogaival kapcsolatban. Ez azonban automatikusan nem jelenti azt, hogy az üzemeltető részéről az érintett minden elvárásnak eleget tegyen, mivel konkrét esetekben lehet szó kivételekről, illetve néhány jog feltételhez kötött, melyek feltételei nem minden esetben teljesülnek. Az érintett konkrét jogával kapcsolatos kérelméről az üzemeltető mindig foglalkozni fog a jogi szabályozás szerint és a kivételek figyelembe vételével.

i. Az érintett személy beleegyezésével az üzemeltető egyéb okból is gyűjthet személyes adatokat az érintett személyről, mint ahogy az a II. pontban szerepel, pontosabban egyéb személyes adatokat is, mint amelyek feltétlenül szükségesek a III. pontba foglaltak eléréséhez. Amennyiben az adott személyes adatok felhasználása az érintett személy beleegyezéséhez kötött, az érintett személynek bármikor jogában áll az ehhez adott beleegyezését visszavonni. Az érintett személy hozzájárulhat vagy elutasíthatja személyes adatainak feldolgozását az üzemeltetővel, elutasítás esetén ez az érintett részére semmilyen negatív következményekkel nem jár. Az érintett személy személyes adatainak felhasználási hozzájárulásának visszavonásával nincs hatással annak törvényi szabályozására annak visszavonása előtt. Az érintett személy éppolyan formában visszavonhatja a személyes adatainak felhasználásához való hozzájárulását, mint amilyen formában hozzájárult ahhoz.

ii. Az érintett személynek jogában áll az üzemeltetőtől informálódni, hogy a személyes adatai feldolgozásra kerültek vagy sem. Az érintett személynek jogában áll hozzáférni az őt érintő személyes adatokhoz. Ennek a kérelmének alapján az üzemeltető igazolást ad ki az érintett személynek, melyek tartalmazzák az információkat személyes adatainak feldolgozásáról. Az üzemeltetőnek kötelessége az érintett személy részére személyes adatait átadni, melyek feldolgozásra kerültek. Az adatok többszöri átadása esetében, melyek az érintett személy kérésére történnek, az üzemeltető az adminisztratív költségekkel arányos díjat számolhat fel. Az üzemeltető köteles az érintett személy részére személyes adatot továbbítani annak elvárásai alapján.

iii. Az érintett személynek joga van ahhoz, hogy személyes adatai melyek feldolgozásra kerültek, pontosak, aktuálisak es teljesek legyenek. Amennyiben az érintett személy adatai nem időszerűek, az érintett személynek joga van azok kijavítását vagy kiegészítését kérni az üzemeltetőtől. Az érintett személynek jogában áll, hogy az üzemeltető haladéktalanul javítsa ki hibás személyes adatait. Az adatok felhasználási céljára való tekintettel az érintett személynek jogában áll a hiányzó személyes adatainak kiegészítésére.

iv. Az érintett személy leállíthatja személyes adatainak felhasználását, éppúgy kérheti az üzemeltetőtől személyes adatainak törlését, melyeket jogszerűtlenül használtak fel, vagy meghaladták a megadott rendeltetést amennyiben az érintett személy visszavonja felhasználási engedélyét. 

v. Az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak közérdekű felhasználása ellen, vagy az üzemeltető jogosult érdekei alapján, illetve harmadik személy érdekéből adódóan, beleértve a profilok készítését is. Az üzemeltető nem dolgozhatja fel tovább a személyes adatokat, amennyiben nem mutat fel feltétlenül szükséges érdekeket a személyes adatok feldolgozására, amelyek felülírják az érintett személy jogait és érdekeit, vagy a jogi követelések érvényesítését.

vi. Az érintett személy tiltakozhat a személyét érintő személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban direkt marketing céljából beleértve a profil készítést is, amely a direkt marketing összefüggésében történik. Amennyiben az érintett személy megtiltja személyes adatainak felhasználását direkt marketinggel kapcsolatosan, az üzemeltető ezt követően nem használhatja fel az érintett személy adatait direkt marketinggel kapcsolatosan. 

vii. Az érintett személynek jogában áll, hogy rá ne vonatkozzanak azok a szabályozások, melyek kizárólagosan az automatizált személyes adatok feldolgozására vonatkoznak, beleértve profilok készítését, melyek személyét érintik illetve jelentősen befolyásolják. 

viii. Az érintett személynek joga van ahhoz, hogy az üzemeltető haladéktalanul töröljön minden személyes adatot, amely vele kapcsolatos. Az érintett személy kérvényezheti az üzemeltetőtől személyes adatai feldolgozásának korlátozását, amennyiben az érintett személy kifogásolja személyes adatainak helyességét, azon időszak alatt amely alatt a működtetőnek lehetősége van a személyes adatok helyességének ellenőrzésére, a személyes adatok feldolgozása törvénytelen és az érintett személy kéri a személyes adatok törlését és helyette a felhasználásának korlátozását kéri, az üzemeltetőnek már nincs szüksége a személyes adatok feldolgozására, de az érintett személy részére szükséges jogorvoslati igényeinek érvényesítéséhez, vagy az érintett személy tiltakozik a személyes adatok feldolgozása ellen közérdek alapján vagy az üzemeltető illetve harmadik fél jogos követelései alapján egészen a hitelesítés idejéig, illetve az üzemeltető jogos érvei meghaladják az érintett személy jogos érveit.

ix. Amennyiben a személyes adatok feldolgozása korlátozásra került, az üzemeltető a tároláson túl csak az érintett személy hozzájárulásával dolgozhatja fel azokat, vagy jogi követelés fennállásának esetében, személyek védelmében illetve közérdek esetén. Az érintett személyt az üzemeltető köteles értesíteni azelőtt, mielőtt a személyes adatok feldolgozásának korlátozása megszűnt.

x. Az érintett személynek jogában áll az üzemeltetőtől személyes adatait elektronikus formában kikérni, amely lehetővé teszi személyes adatainak átvitelét másik társasághoz vagy harmadik személy részére. Az érintett személynek jogában áll az őt érintő személyes adatokhoz hozzájutni strukturált, szabványosan használt gépi formában olvasható formátumban, és jogában áll ezeket a személyes adatokat más szolgáltatóhoz átvinni, amennyiben ez technikailag lehetséges, amennyiben az üzemeltető az adatokat az érintett személy hozzájárulásával vagy szerződéses viszony alapján kezeli.

xi. Az érintett személynek jogában áll eljárást kezdeményezni a személyes adatok védelme érdekében, melynek feladata megállapítani, történt e jogsértés a természetes személy személyes adatainak feldolgozása kapcsán vagy egyéb előírások szerint, es visszaélések fennállása esetén, amennyiben ez megalapozott, kérheti annak helyretételét, illetve büntetés kiszabását a személyes adatokat védelméről szóló törvények es előírások megszegése miatt. Az eljárás az érintett személy kezdeményezésére indul, vagy annak a személynek javaslatára, aki állítja hogy érintett saját jogainak megsértésében ennek a törvénynek kapcsán. A személyes adatokról védelméről szóló 18/2018 törvény 100§ szabályozza részletesen az érintett személy, vagy annak a személynek jogait, aki állítja hogy személyes jogai sérültek.

xii. Az érintett személy jogosultsága alapján az üzemeltető által kiadott információk ingyenesek. Amennyiben az érintett személy jogosultsága alapján benyújtott kérelmek bizonyíthatóan megalapozatlanok főleg azok ismételt benyújtása miatt, az üzemeltető arányos adminisztratív költséget számolhat fel az információk nyújtásáért vagy megtagadhatja az eljárást az érintett személy kérelme alapján. 

Az érintett személy a kérelmével, amellyel érvényesíteni kívánja az érintett személy fent meghatározott jogait a személyes adatainak feldolgozását illetően, írásban vagy e-mail-ben fordulhat az üzemeltetőhöz és az üzemeltető a vizsgálat eredményéről azonos formában fogja értesíteni az érintett személyt, amilyen formában a jogorvoslati kérelme elküldésre került.

VII. Felügyeleti szerv

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36064220
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk